ADR-märkning för transport

ADR-dekaler används för att märka upp farligt gods. Vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg ska föreskrifterna i ADR-S 2015 följas. Farligt gods delas in i nio olika klasser beroende på deras egenskaper ex. explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva och frätande ämnen.

Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A

Välj en variant

Artikelnummer: 375151
EAN: 7394266358535
I lager: Ja
Enhet: st
Pris: 61,25 kr
Format: 300mm x 300mm
Material: Självhäftande dekal

Beskrivning

Självhäftande dekal

Dekal är en självhäftande folie för montage på släta ytor.