Rörmärkning

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt skall vara märkta med produktens namn och faropiktogram samt med en pil för strömningsriktningen. Märkningen ska placeras väl synlig i närheten av farliga ställen såsom ventiler och kopplingar samt med sådana mellanrum att en märkning alltid kan ses när man befinner sig längs ledningen(AFS 2014:5 §20).

Vid rörmärkning använder man märkband för rörledningar och skyltar för ventilationskanaler. I den vita pilen som beskriver flödesriktningen visas med text vad rörledningen innehåller. Märkbandets färg informerar om innehållet.

Svarta buntband 100-pack

Artikelnummer: 331163
EAN: 7394266356906
Beskrivning: Buntband till 331143
I lager: Ja
Enhet: st
Pris: 73,75 kr
Format: 140mm x 3mm
Material: Plast

Beskrivning

Plast

Slitstark plast