ADR-märkning för transport

ADR-dekaler används för att märka upp farligt gods. Vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg ska föreskrifterna i ADR-S 2015 följas. Farligt gods delas in i nio olika klasser beroende på deras egenskaper ex. explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva och frätande ämnen.

Ämnen som utv. brandfarlig gas vid kontakt med vatten riskgrupp nr 4.3

Välj en variant

Artikelnummer: 370550
EAN: 7394266006290
Beskrivning: Ämnen som utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten nr 4.3
I lager: Ja
Enhet: st
Pris: 27,50 kr
Format: 100mm x 100mm
Material: Självhäftande dekal

Beskrivning

Självhäftande dekal

Dekal är en självhäftande folie för montage på släta ytor.