Snöras

Tydlig skyltning ger allmänheten information om risk för snöras och istappar samt hur olyckor kan undvikas. Regleras i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Arbete på tak vid snöröjning regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Enligt ordningslagen är det fastighetsägaren som ansvarar för att röja snö och is från tak om rasrisk föreligger.

Risk för snöras, istappar, Avspärrningsband

Artikelnummer: 396575
EAN: 7394266334324
I lager: Ja
Enhet: st
Pris: 483,75 kr
Format: 50m x 75mm
Material: Plast

Beskrivning

Plast

Slitstark plast