Rörmärkning

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt skall vara märkta med produktens namn och faropiktogram samt med en pil för strömningsriktningen. Märkningen ska placeras väl synlig i närheten av farliga ställen såsom ventiler och kopplingar samt med sådana mellanrum att en märkning alltid kan ses när man befinner sig längs ledningen(AFS 2014:5 §20).

Vid rörmärkning använder man märkband för rörledningar och skyltar för ventilationskanaler. I den vita pilen som beskriver flödesriktningen visas med text vad rörledningen innehåller. Märkbandets färg informerar om innehållet.

Rörmärkning Värme sekundär retur

Artikelnummer: 331661
EAN: 7394266356609
Beskrivning: 15st pilar i vardera riktning, 30st/rulle
I lager: Ja
Enhet: st
Pris: 290,00 kr
Format: 160mm x 5m
Material: Polyester

Beskrivning

Polyester

Laminerad polyester som utmärks av en lång livslängd och hög temperaturtålighet. Laminatet blockerar skadlig UV-strålning och skyddar också mot väder och vind, kemikalier, fukt och viss mekanisk stötning.