Trafik & Parkering

Tydliga och korrekt utformade vägmärken och parkeringsskyltar underlättar för alla trafikanter. Kom ihåg att välja rätt fäste för din skylt.

Filter

Kör sakta Lekande barn, kantbockad

Gågata

Gågata upphör

Gångfartsområde

Gångfartsområde upphör

Pil utsträckning vit hö-vä - T11-1

Pil utsträckning vit upp-ner - T11-1

Pil utsträckning vit vänster - T11-4

Pil utsträckning vit höger - T11-5

Pil utsträckning vit ner - T11-2

Pil utsträckning gul/röd upp-ner - T11-7

Pil utsträckning gul/röd ner - T11-8

Pil utsträckning gul/röd vänster - T11-9

Pil utsträckning gul/röd höger - T11-10

Laddplats - T24

Parkering

Privat parkering

Reserverad parkering

Handikapparkering

Reserverad parkering

Finns i flera varianter

Hyrd parkering

Finns i flera varianter

Parkering besökande Välkommen!

Finns i flera varianter

Kundparkering Välkommen!

Finns i flera varianter

Parkering med plats för text

Finns i flera varianter

Reserverad parkering med plats för text

Hyrd parkering med plats för egen text

Parkering besökande välkommen! med plats för egen text.

Kundparkering välkommen! med plats för text

Parkering förbjuden inkörsport

Parkering förbjuden garage

Garage Utfart hela dygnet

Parkering förbjuden

Finns i flera varianter

Fri höjd ...m, med plats för höjdangivelse

Finns i flera varianter

Parkering förbjuden lastplats

Parkering förbjuden utfart

Fordon som hindrar fri passage anmäls för bortforsling

Utfart

Töm bilen själv Lämna ej kvar värdesaker

Kör sakta Lekande barn

Här finns lekande barn

Gående hänvisas till andra sidan

Ej vinterunderhåll

Ej vinterunderhåll, kantbockad

Containerreflex

Långsamtgående fordon

Djurtransport

Påbjudna gång- och cykelbanor

Finns i flera varianter

Påbjudna gång- och cykelbanor

Finns i flera varianter

Påbjudna gång- och cykelbanor

Finns i flera varianter

Påbjuden gångbana - D5

Finns i flera varianter

Påbjuden cykel och mopedbana

Finns i flera varianter

Övergångsställe - B3-1

Rekommenderad lägre hastighet max 30 km/tim - E11

Rekommenderad lägre hastighet max 30 km/tim upphör - E12

Parkering

Tilläggstavla med handikappsymbol - T8-S11

Återvändsgränd - E17-1

Enkelriktad trafik

Väjningsplikt - B1

Finns i flera varianter

Varning för övergångsställe

Finns i flera varianter

Varning för barn - A15

Finns i flera varianter

Varning för mötande trafik - A25

Finns i flera varianter

Varning för ojämn väg - A8

Finns i flera varianter

Förbud mot trafik med fordon - C2

Finns i flera varianter

Förbud mot infart med fordon - C1

Finns i flera varianter

Förbud mot fordonstrafik, utom moped klass 2 - C3

Finns i flera varianter

Förbud mot trafik med cykel & moped klass 2

Finns i flera varianter

Förbud mot trafik med moped klass 2

Finns i flera varianter

Gångtrafik förbjuden - C15

Finns i flera varianter

Begränsad fordonsbredd 2,2 m - C16

Finns i flera varianter

Begränsad fordonshöjd 3,5 mm - C17

Finns i flera varianter

Parkeringsförbud - C35

Finns i flera varianter

Förbud att stanna och parkera fordon - C39

Finns i flera varianter

Hastighetsbegränsning

Finns i flera varianter

Stopplikt - B2

Lastplats - C40-1

Vändplats - C42

Privat väg