Påbudsskyltar

Skyltarna informerar om krav på åtgärder och beteenden i vår arbetsmiljö, en uppmaning om att använda personligt skydd. Den blå ytan på påbudskylten skall minst uppta 50% av skyltens yta.

Filter

Bryt strömmen innan arbete påbörjas

Skyddsjordning krävs

Bryt kontakten innan arbete påbörjas

Ögonskydd måste användas

Skyddskläder måste användas

Skyddskläder måste användas

Skyddskläder måste användas

Hörselskydd måste användas

Hörselskydd måste användas, Golvdekal

Hörselskydd måste användas, Golvdekal

Håll avstånd, golvdekal

Abstand halten, golvdekal Tyska

Hold afstand,
golvdekal
Danska

Muista turvaväli, golvdekal Finska

Keep distance, golvdekal Engelska

Gardez la distance, golvdekal Franska

Mantén distancia, golvdekal Spanska

Houd afstand, golvdekal Nederländska

Munskydd måste användas

Hörselskydd måste användas

Finns i flera varianter

Risk för hörselskada använd hörselskydd

Ögonskydd måste användas, Golvdekal

Skyddsglasögon måste användas, Golvdekal

Ögonskydd måste användas

Finns i flera varianter

Tvätta händerna Använd handsprit

Tvätta händerna Använd handsprit

Munskydd måste användas

Andningsskydd måste användas

Använd handsprit

Andningsskydd måste användas

Finns i flera varianter

Ögon- och hörselskydd måste användas

Hjälm, ögon- och hörselskydd måste användas

Skyddshjälm måste användas

Skyddshjälm måste användas, Golvdekal

Skyddshjälm måste användas

Finns i flera varianter

Skyddshandskar måste användas

Skyddshandskar måste användas

Finns i flera varianter

Skyddsskor måste användas

Skyddsskor måste användas

Finns i flera varianter

Skyddskläder måste användas

Ansiktsskydd måste användas

Ansiktsskydd måste användas

Finns i flera varianter

Säkerhetssele måste användas

Säkerhetssele måste användas

Finns i flera varianter

Fallskyddsutrustning måste användas

Hårnät måste användas

Hårnät måste användas

Finns i flera varianter

Skyddshätta måste användas

Skyddshätta måste användas

Finns i flera varianter

Varselkläder måste användas

För gående

Dörren skall vara låst

Tvätta händerna ofta! Du handskas med livsmedel

Tvätta händerna! Tänk på smittorisken!

Branddörr skall hållas stängd

Får endast köras av utbildad personal

Finns i flera varianter

Trucken får endast köras av personal med förarbevis

Dörren skall hållas fri från snö och is

Kombinationsskylt byggarbetsplats

Kombinationsskylt byggarbetsplats

Laddningsplats

Batterirum

Skyltar för säker arbetsmiljö

Laddningsplats för truck

Fyllda gasbehållare

Tomma gasbehållare

Gasol

Gasol, huvudavstängningsventil

I denna lokal får vistas (antal, tom) personer

Skyddsåtgärder vid gasoltillbud

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Finns i flera varianter

Säkerhetsinstruktioner svarv

Säkerhetsinstruktioner rullbock

Säkerhetsinstruktioner bandslip/skivputs

Säkerhetsinstruktioner borrmaskin

Säkerhetsinstruktioner plåtsax

Säkerhetsinstruktioner slipmaskin/smärgel

Säkerhetsinstruktioner rikt-/planhyvel

Säkerhetsinstruktioner metallsåg

Säkerhetsinstruktioner kallsåg

Säkerhetsinstruktioner kapsåg

Säkerhetsinstruktioner cirkelsåg

Säkerhetsinstruktioner kontursåg

Säkerhetsinstruktioner bandsåg

Säkerhetsinstruktioner svetsning

Säkerhetsinstruktioner slipsten

Säkerhetsinstruktioner fräsmaskin

Åkriktningssymboler telfar & traverser 8st/ark

Åkriktningssymboler telfer & travers

Åkriktningssymbol travers triangel

Åkriktningssymbol travers cirkel

Åkriktningssymbol travers Kvadrat

Åkriktningssymbol travers rektangel