Förbudsskyltar

Förbudsskyltar informerar om förbud mot beteende som kan innebära fara på arbetsplatsen. Piktogrammen skall vara runda med svart symbol på vit bakgrund, röd bård och rött snedstreck. Den röda delen skall utgöra minst 35% av skyltens yta.

Filter

Nödutgång Får ej blockeras

Nödutgång får ej blockeras, Golvdekal

Fotografering förbjuden

Fritt utrymme framför elcentral fritext

Rökning förbjuden Gäller även elektroniska cigaretter

Fotografering med blixt förbjuden, ljusbågsvakt

Rökning förbjuden

Finns i flera varianter

Rökning förbjuden enl. lag

Rökning förbjuden

Finns i flera varianter

Rökning förbjuden

Finns i flera varianter

Generellt rökförbud gäller i denna byggnad

Rökning och öppen eld förbjuden

Förbjudet att införa eld, tända eld, och röka inom området

Finns i flera varianter

Förbjudet att införa eld, tända eld, och röka inom området

Rökning och öppen eld förbjuden

Finns i flera varianter

Maskinrum obehöriga äga ej tillträde

Tillträde förbjudet

Avspärrat område Obehöriga äga ej tillträde

Finns i flera varianter

Tillträde förbjudet för obehöriga, målsmän

Finns i flera varianter

Obehöriga äga ej tillträde

Finns i flera varianter

Förbjudet enligt lag att tända eld och röka inom området

Obehöriga äga ej tillträde, Golvdekal

Obehöriga äga ej tillträde

Tillträde förbjudet för personer med pacemaker / Kraftigt magnetfält

Tillträde förbjudet livsfarlig ledning

Får ej manövreras arbete pågår

Förbjudet enligt lag att tända eld och röka inom området

Får ej manövreras, inkl. kardborreband

Får ej manövreras arbete pågår

Förbjudet enligt lag att tända eld och röka i denna lokal

Avspärrat område

Förbjudet enligt lag att tända eld och röka i denna lokal

Förbjudet för arbetsfordon

Personbefordran förbjuden

Utrymningsväg får ej blockeras

Utrymningsväg får ej blockeras, Golvskylt

Får ej blockeras

Får ej blockeras

Här får ej blockeras, Golvdekal

Får ej blockeras, Golvdekal

Ställ ej gods inom markerat område

Elcentral får ej blockeras

Minst 1,2m fritt utrymme framför elcentralen

Trapphus är utrymningsväg får ej blockeras

Tillträde förbjudet för gående

Gångtrafik förbjuden, Golvdekal

Stå ej här, Golvdekal

Förbjudet att använda vatten för släckning

Stäng av mobiltelefonen radiosändare

Får ej vidröras

Livsfarlig spänning, vidrör ej

Förbud mot tomgångskörning, koloxidfara

Ej dricksvatten

Skyddsobjekt Försvarsmakten

Skyddsobjekt Länsstyrelsen