Brandskyltar

Brandskyltar finns i två olika piktogramspråk. Enligt den Europeiska standarden ISO 7010 och enligt den svenska föreskriften AFS 2008:13. Brandbeskämpningsutrustning ska märkas med röd färg och dess placering ska anges med särskild skylt, alternativt kan man markera förvaringsplatserna eller ingångarna med röd färg så att utrustningen lätt kan hittas (AFS 2008:13, bilaga4).

Filter

Rökschakt ISO

Sprinklercentral ISO

Röklucka ISO

Brandspjäll ISO

Brandsymbol Hjälm ISO

Brandsläckare ISO

Brandsläckare ISO 50 st/frp

Brandsymbol Hjälm ISO 50 st/frp

Supernova® Brandsläckare miniskylt AFS

Supernova® Brandsläckare AFS

Supernova® Brandsläckare AFS

Supernova® Brandsläckare ISO

Supernova® Brandsläckare ISO

Supernova® Brandsläckare dubbelsidig ISO

Supernova® Brandsläckare dubbelsidig för skyltgrepp ISO

Supernova® Brandsläckare, Golvdekal ISO

Supernova® Lithiumsläckare ISO

Supernova® Brandsläckare kantbockad

Supernova® Brandpost

Finns i flera varianter

Supernova® Brandpost dubbelsidig för skyltgrepp ISO

Finns i flera varianter

Supernova® Brandpost kantbockad

Supernova® Brandpost, Golvdekal ISO

Supernova® Brandredskap ISO

Finns i flera varianter

Supernova® Brandstege

Finns i flera varianter

Supernova® Brand larmtelefon

Finns i flera varianter

Supernova® Brandsläckare ISO

Supernova® Brandlarmsknapp

Finns i flera varianter

Supernova® Brandfilt ISO

Finns i flera varianter

Supernova® Skumsläckare

Supernova® Pulversläckare ISO

Supernova® Kolsyresläckare

Supernova® Vattensläckare

Supernova® Koldioxidsläckare

Supernova® Fettbrandsläckare

Supernova® Brand och utrymningslarm

Supernova® Brandsläckare dubbelsidig för skyltgrepp

Supernova® Brandsläckare dubbelsidig kantbockad

Supernova® Brandsläckare, Golvdekal

GlowLite™ Nova brandsläckare på andra sidan dörren

Supernova® Brandpost

Finns i flera varianter

Supernova® Brandpost dubbelsidig för skyltgrepp

Supernova® Brandpost dubbelsidig kantbockad

Supernova® Brandpost, Golvdekal

GlowLite™ Nova brandpost på andra sidan dörren

Supernova® Brandredskap symbol

Supernova® Brandfilt

Supernova® Brandlarm

GlowLite™ Nova brandredskap på andra sidan dörren

Supernova® Brand hänvisningspil diagonal

Supernova® Brandlarm

Supernova® Brandstege

Supernova® Brand larmtelefon

Supernova® Brand hänvisningspil rak

Supernova® skumsläckare

Supernova® Pulversläckare

Supernova® Kolsyresläckare

Stigarledning

Sprinklercentral

Brandspjäll

Röklucka

Rökschakt

Sektionering på vinden

Brandvägg

Brandsektion

Brandpost

Brandgasventilation

På andra sidan dörren

Brandsläckare

Finns i flera varianter

Brandsymbol Halvmåne

Finns i flera varianter

Utrymningslarm

Utrymningslarm Lämna omedelbart byggnaden när larmsignal ljuser/blixtrar

Räddningsväg parkera ej framför infarten

Räddningsväg parkera ej framför infarten, kantbockad

Räddningsväg

Räddningsväg, kantbockad

Branddörr skall hållas stängd

Branddörr stängs vid brand

Branddörr