Nödskyltar

Skyltar för utrymningsväg och Första hjälpen utrustning. Boverkets byggregler, BBR, delar in lokaler i olika verksamhetsklasser och ställer krav på "vägledande markering" för en del av dem. Vägledande markering betyder att belysta eller genomlysta skyltar med batteribackup måste användas. Dessa ska då placeras i anslutning till de dörrar eller fönster som är avsedda för utrymning. Längs med utrymningsvägen kan man använda Supernova® skyltar vid tex riktningsförändringar. I de verksamhetsklasser där vägledande markering inte fordras är Supernova® skyltar, tack vare sina efterlysande färgegenskaper det självklara valet som utrymningsmarkering. De är lätta att känna igen i en utrymningssituation och uppfyller kravet från AFS 2008:13 om att skyltar ska vara efterlysande i sina färger där dagsljuset är otillräckligt.

Filter

Supernova® Flykthuva ISO

Supernova® Nödhammare ISO

Supernova® Nödhammare ISO

Nödhammare ISO

Räddningskrok

Supernova® Bakstycke till nödöppnare AFS

Supernova® Bakstycke till nödöppnare ISO

Supernova® Tryck för att öppna

Återsamlingsplats

Supernova® Nödstopp grön AFS

Supernova® Nödstopp grön AFS

Supernova® Utrymningsväg rakt fram

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg till höger

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg till vänster

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymning takskylt dubbelsidig

Supernova® Utrymning takskylt enkelsidig

Supernova® Utrymningsväg ner

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg upp till höger

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg upp till vänster

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg ner till höger

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg ner till vänster

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymning

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymning ISO

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymning rakt fram, Golvdekal

Supernova® Vertikal Höger

Supernova® Vertikal Vänster

Supernova® Hänvinsningspil rak

Finns i flera varianter

Supernova® Hänvisningspil diagonal

Finns i flera varianter

Supernova® Nödutgång midjeskylt ISO

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg rakt fram AFS

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg till höger AFS

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg till vänster AFS

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymning hö/vä dubbelsidig takskylt

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymning rakt fram takskylt

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg rakt fram,Golvdekal

Supernova® Nödutgång midjeskylt AFS

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg rakt upp

Supernova® Handikappsymbol höger

Finns i flera varianter

Supernova® Handikappsymbol vänster

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg för funktionshindrade rakt fram

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg för funktionshindrade till vänster

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg för funktionshindrade till höger

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg för funktionshindrade, takskylt

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg trappa ner till höger

Supernova® Utrymningsväg trappa ner till vänster

Supernova® Utrymningsväg trappa upp till höger

Supernova® Utrymningsväg trappa upp till vänster

Supernova® Nöd hänvisningspil

Finns i flera varianter

Supernova® Utrymningsväg

Supernova® Utrymningsväg

Supernova® Larmknapp tryck för hjälp

Supernova® Säker hiss vid brand

Finns i flera varianter

Supernova® utrymning säker hiss vid brand

Finns i flera varianter

Supernova® Säker hiss vid brand

Supernova® Hisskylt vid brandfara eller nödlägen

Supernova® Utrymningsplats

Förbandslåda dubbelsidig

Supernova® Nödöppnare pil ner

Ögondusch dubbelsidig

Supernova® Nödöppnare pil höger

Supernova® Nödöppnare pil vänster

Supernova® Nödöppnare pil upp

Supernova® Markering nödöppnare

Första hjälpen dubbelsidig

Supernova® Nödöppning

Supernova® Nödknappsmarkering

Supernova® Nödstopp grön rund

Supernova® Nödstopp röd

Finns i flera varianter

Nödstopp

Nödstopp

Hjärtstartare dubbelsidig

Tryck för att öppna

Nödstopp

Finns i flera varianter

Supernova® Nöddusch

Finns i flera varianter

Supernova® Ögondusch

Finns i flera varianter

Supernova® Sjukbår

Finns i flera varianter

Supernova® Nödtelefon

Finns i flera varianter

Supernova® Evakueringsstol

Finns i flera varianter

Supernova® Defibrillator

Finns i flera varianter

Supernova® Första hjälpen

Finns i flera varianter

Supernova® Krossa vid nödfall

Finns i flera varianter

Nöddusch

Ögondusch

Sjukbår

Nödtelefon

Akutväska

Finns i flera varianter

Hjärtstartare

Finns i flera varianter

Defibrillator

Finns i flera varianter

AED

AED

Hjärt- och lungräddning instruktion

Förbandslåda

Finns i flera varianter

Första hjälpen

Första hjälpen

Finns i flera varianter

Riktningspil

Finns i flera varianter

Riktningspil

Första hjälpen - beredskap

Återsamlingsplats med plats för text, kantbockad

Återsamlingsplats med plats för text

Återsamlingsplats, kantbockad

Skyddsrum

Nöd golvmarkering

Finns i flera varianter

Nöd golvmarkering pil

Finns i flera varianter

GlowLite™ Nova pil

Finns i flera varianter

GlowLite™ Nova hörn/trappstegmarkering

Supernova® Dörrmarkering tryck

GlowLite™ Nova handtagsmarkering

Supernova® Handtagsmarkering med pil

Supernova® Handtagsmarkering med pil

Supernova® Handtagsmarkering vänster med pil

Supernova® Handtagsmarkering höger med pil

GlowLite™ Nova sockelmarkering med pil

GlowLite™ Nova sockelmarkering

GlowLite™ Nova efterlysande stripe

Finns i flera varianter

GlowLite™ Nova efterlysande stripe gul/svart

GlowLite™ Nova efterlysande stripe gul/röd

GlowLite™ Nova efterlysande stripe gul/grön

GlowLite™ Nova skiva för väggmontage

GlowLite™ Nova för dörr/sockel

GlowLite™ Nova gallerdurksmarkering

Finns i flera varianter

Supernova® Gallerdurksmarkering med pil

Primer vit grundfärg

GlowLite™ Nova efterlysande färg normal

GlowLite™ Nova färg långtidsefterlysande

Skyddslack

Ledonomic Hänvisningsarmatur 25m

Finns i flera varianter

Comfort Light STX Nödarmatur

Supernova® Taktil utrymn till höger

Supernova® Taktil utrymn till vänster

Supernova® Taktil utrymn, placer. vänster om dörr

Supernova® Taktil utrymn, placer. höger om dörr

Supernova® Taktil trappa ner höger

Supernova® Taktil trappa upp höger

Supernova® Taktil trappa ner vänster

Supernova® Taktil trappa upp vänster

Supernova® Taktil Utrymningsplats

Supernova® Taktil nödtelefon

Supernova® Taktil säker hiss vid brand

Supernova® Taktil Larmknapp tryck för hjälp

Supernova® Taktil nödöppning