Nyheter & Lagändringar

2019.04.12

Supernova färgefterlysande skyltar för snabb och säker utrymning

Skyltar med Supernova kvalitet efterlyser i mörker med hela sitt budskap!

Läs mer
News image

2019.04.03

Behovsanpassade arbetsmiljöskyltar

Arbetsmiljöskyltar utanför standardsortimentet kan specialbeställas utifrån olika arbetsplatsers specifika behov. Det är viktigt att symbolen kommunicerar huvudbudskapet på skylten. Vid förfrågan och beställning kontakta Innesälj på 0770-11 30 00 eller order@systemtext.se

Behovsanpassade arbetsmiljöskyltar

2019.02.08

Följer du lagen?

Ny vitesparagraf från 1 juni 2017
AFS 2014:5 20 §

Synliga rörledningar som innehåller
en farlig kemisk produkt ska vara 
märkta med produktens namn, 
faropiktogram samt med en pil för strömningsriktningen.

 

Det är lätt att köpa skyltar!

Bli kund i vår webshop

Att bli kund hos oss går snabbt. Om några klick är du igång!

Innan du går vidare vill vi informera dig om hur vi arbetar med den nya GDPR lagstiftningen som gäller från och med 25 maj 2018:

Behandling av personuppgifter till webshop

 

Letar du efter en produkt men hittar inte rätt?

Kontakta Innesälj på:

Växel 0770-11 30 00

info@systemtext.se